INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jste zájemcem o pojištění? Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Dělení Cookies a Dle doby uložení Dočasné cookies session cookies — se aktivují v okamžiku otevření webových stránek, a které se automaticky vymažou v okamžiku opuštění webových stránek. Zpracování osobních údajů související s pojišťovací činností A. Umožňuje nám to udělat vaši práci se systémem pohodlnější a příjemnější, zjišťovat, které části systému jak využíváte a vylepšovat tak aplikaci, aby byla pro vás co nejvíce použitelná a užitečná.

Informace O Zpracování Osobních Údajů 5678

Provozovatel vymaže veškerá data Uživatele se Službou spojená nejpozději 90 dní po zrušení účtu. Jsme k dispozici každý pracovní den od 8 do 16 hodin na telefonním čísle Poskytnuté osobní údaje budou dále zpřístupněny společnosti Klapro s. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro: Případné porucha či jiné nedostatky musí být neprodleně oznámeny buď písemně, či telefonicky. Po zrušení účtu ve Výkazu práce uchováme ještě následující data: Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy 6.

Vymezení pojmů

V některých případech není možné nový software, aplikace a procesy či jejich změny zavést bez využití klientských osobních údajů. Zpracování na základě Vašeho výslovného souhlasu Na základě Vašeho výslovného souhlasu zpracováváme údaje o Vašem zdravotním stavu a genetické údaje pro účely modelace kalkulacenávrhu a uzavření pojistné smlouvy a posouzení přijatelnosti do pojištění. Naše společnost poskytuje denní vratnou lhůtu ode dne jeho dodání. Osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození, pohlaví, adresa trvalého nebo jiného pobytu, státní občanství, číslo průkazu totožnosti a údaje v něm uvedené, podpis, u klienta — fyzické osoby podnikatele též obchodní firma, místo obchod, daňové identifikační číslo a IČO. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. Ve výše uvedených činnostech však je v postavení správce a fyzické osoby mají právo se obracet při uplatnění svých práv přímo na naší společnost.

Informace O Zpracování Osobních Údajů 2399

Zpracování osobních údajů

Amundi Czech Republic investiční společnost, a. Vaše údaje ale také zpracováváme pro to, abychom mohli přesněji odhadovat pojistné riziko, mohli hájit naše právní nároky v různých řízeních a zamezili škodám, které nám mohou vzniknout v důsledku páchání pojistných podvodů. Osobní údaje Veškeré Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a budou uchovávány a zpracovány v souladu se zákonem. Prostřednictvím hlasového spojení s Vámi potom operátor call centra odsouhlasí příští postup a zahájí odpovídající opatření. Komu Vaše osobní údaje předáváme, aby je pro nás zpracovával podle našich pokynů? Právo na omezení zpracování čl. Některé osobní údaje jsou použity i all for cílení výše uvedených sdělení.

Informace O Zpracování Osobních Údajů 1696

Přihlášení k vašemu účtu

Events Informace o zpracování osobních údajů Hlavním kritériem při poskytování produktů a služeb je pro nás spokojenost našich zákazníků, a proto se snažíme každou naši nabídku přizpůsobit jejich potřebám a připravit ji v co nejlepší kvalitě. To může zahrnovat následující kategorie osobních údajů: Jak s osobními údaji nakládáme? Oprávněný zájem správce, který spočívá zejména v: Záznamy vaší aplikace jsou přístupné jen Vám a lidem, které pověříte.

Informace O Zpracování Osobních Údajů 4005

GDPR seriál - 15 Jak má vypadat souhlas se zpracováním OÚ


146 : 147 : 148 : 149 : 150 : 151 : 152 : 153 : 154

Komentáře:

priboryjidelni.eu © Všechna práva vyhrazena.