EVROPSKÁ MIGRAČNÍ KRIZE

Česká vláda souhlasila s plánem na vznik společné evropské pohraniční a pobřežní stráže. Jejich počet na počátku měsíců sice poněkud poklesl, ke konci měsíce února však začaly zaznamenávat řečtí záchranáři zase vzestupný trend v počtu přicházejících migrantů přes Egejské moře. Naopak na opačném konci tabulky je sousední Slovenskokteré obdrželo nejméně žádostí o azyl v celé Evropské unii, pouhých Francouzské úřady následně několikrát pohrozily vyklizením a likvidací tábora; uprchlíci se však v řadě případů přemístili jen accomplish okolních vesnic, kde zakládali tábory nové.

Azyl Francouzský Asylum Francouzský 7023

Cílem bylo regulovat příchod lidí na makedonské území tak, aby nedošlo k tlačenicím a zraněním. Evropskou komisi naopak obvinili v této krizi z příliš pomalého postupu. Podle průzkumů veřejného mínění patří Česká republika dlouhodobě mezi státy s nejodmítavějším vztahem k přijímání imigrantů. Balkánské trasy se jejich počet dále snížil na maximálně několik stovek lidí za burrow. V lednu a únoru dosahoval migrační proud nižších hodnot. Na jiných projektech Wikimedia Commons. Proti návrhu hlasovali zástupci Česka, Slovenska, Maďarska a Rumunska, Finsko se zdrželo hlasování a ministři ostatních 23 unijních států s kvótami souhlasili. V celé unii bylo za toto období relokováno pouze migrantů, což je jen zlomek z původně plánovaných lidí. Naopak jiní vidí příčiny krize právě v počínání NATO.

Ve druhé polovině listopadu byl na krátkém úseku rakousko-slovinské hranice postaven 3,7 km dlouhý rakouský hraniční plot. Migranti zemí až accomplish uzavření maďarsko-srbské hranice v polovině září projížděli přes města Preševo na hranici s MakedoniíNišBělehrad a Subotica na hranici s Maďarskem. Tamní konzervativní vláda se rozhodla problematiku migrace řešit výstavbou pohraničního plotujehož vznik většina obyvatel schvaluje. Jedná se o španělské exklávy Ceuta a Melilla v severoafrickém Marokuna jejichž ochranu před průniky běženců byly v minulých letech vyhrazeny významné finanční částky, směřující mj. Proti návrhu hlasovali zástupci Česka, Slovenska, Maďarska a Rumunska, Finsko se zdrželo hlasování a ministři ostatních 23 unijních států s kvótami souhlasili. Nejvyšší meziroční nárůst nových migrantů byl pak zaznamenán ve Finsku.

Azyl Francouzský Asylum Francouzský 3879

Přestože se do Ceuty a Melilly podaří ročně dostat jen několika stovkám imigrantů, odhaduje se, že v jejich okolí se zdržuje až 80 lidí, čekajících na příležitost k průniku do exkláv. Vybudování plotu vedlo k radikálnímu úbytku počtu nelegálních migrantů, kteří z Turecka přicházeli do Řecka, nicméně jen po určitou omezenou dobu. Migrační tok po Středomořské migrační trase byl stejně jako v listopadu výrazně nižší oproti Balkánské trase, po které přicházela většina běženců. Rozsáhlá operace byla sice úspěšná, nicméně finančně velmi nákladná, a Itálie zůstala v jejím financování osamocena. Ve druhém čtvrtletí duben — červen počet žadatelů o azyl v EU vzrostl na osob. Evropští političtí představitelé v souvislosti s vývojem okolo migrační krize vyzvali k urychlenému řešení ve snaze zachránit samotnou ideu Schengenského prostoru a EU.

Azyl Francouzský Asylum Francouzský 8783

Podle italského generála, který je vojenským poradcem zmocněnce OSN pro Libyise v Libyi nachází až 1 milion potenciálních migrantů, kteří čekají v Libyi na cestu accomplish Evropy. V říjnu dosahoval migrační proud vůbec nejvyšších rozměrů za celý rok Téma migrační krize se v České republice stalo od roku jedním z hlavních politických témat.

Azyl Francouzský Asylum Francouzský 6555

MARTINMWX progresive minimal techno Francie Nimes 26 8 2017


Azyl Francouzský Asylum Francouzský 4867

V téže době rovněž zaznamenala maďarská pohraniční policie vzrůstající trend průniků uprchlíků a migrantů na oblast Maďarska, a to buď přes pohraniční plot , nebo přes společnou hranici s Rumunskem. Podle některých názorů je nejčastějším cílem migrantů Německo z toho důvodu, že má nejštědřejší sociální systém v Evropské unii. V České republice požádalo za rok o mezinárodní ochranu 1 přistěhovalců, což činí mírný nárůst oproti roku ; podobný trend byl zaznamenán i na Slovensku. Rakousko v roce plánovalo vyčlenit na uprchlíky přes dvě miliardy eur 51 miliard korun. Počet migrantů ve stanovém táboře v Calais překročil v říjnu hranici 6 osob a několikrát v průběhu října musel být uzavřen Eurotunnel potom, co do něj na francouzské straně pronikly stovky migrantů. V roce evidovala německá policie 1 útoků radikálů na ubytovny, které měly sloužit pro ubytování žadatelů o azyl, mezi které patřilo i 94 žhářských útoků na azylová centra převážně v Sasku, ale i dalších částech země.

Azyl Francouzský Asylum Francouzský 4582

580 : 581 : 582 : 583 : 584 : 585 : 586 : 587 : 588

Komentáře:

priboryjidelni.eu © Všechna práva vyhrazena.